znak Líšná
Líšná

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Václava, na návsi, z roku 1869
  • Pamětní deska na hájovně, připomínající pobyt malíře Mikoláše Alše
  • Asi 1¾ km severozápadně od Líšné stával gotický hrad Řebřík se stejnojmennou vesnicí v podhradí. Celá lokalita zpustla někdy počátkem 16. století. Z hradu se dochovaly jen skrovné terénní stopy, z vesnice pozůstal kostel sv. Petra a Pavla, připomínaný již roku 1348, přestavěný barokně roku 1726. Silně zchátralý kostel je příležitostně využíván ke koncertům vážné hudby.
  • V katastru Líšné se nachází nejvýchodnější bod okresu Rokycany (49°52′4″ s. š., 13°50′3″ v. d.); toto místo leží necelé 3 km jihovýchodně od Líšné, na příjezdové cestě k hájence u severozápadního okraje obce Drozdov.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1539, kdy král Ferdinand I. vydal souhlas s přifařením vsi „Lisstneho“ na královském panství Křivoklát, ke Zbirohu. Později Ferdinand I. věnoval Líšnou svému důchodnímu písaři Jiříku Protivcovi z Entnšlanku, po jehož smrti připadla ves někdy kolem roku 1574 zpět ke Křivoklátu. Od roku 1607 Líšná náležela k panství Zbiroh. Po zrušení feudálního zřízení se Líšná stala samostatnou obcí, jíž zůstává podnes, vyjma období let 1980 až 1990, v němž byla začleněna pod město Zbiroh. V nedávné době obec získala popularitu díky televiznímu seriálu Náves, který se zde natáčel.


Oficiální web obec Líšná:
www.lisna.cz

PSČ Líšná: 338 08