znak Cheznovice
Cheznovice

Historie

První písemná zmínka o obci (Chaznowicz) pochází z roku 1379, kdy podle tzv. Rožmberského urbáře ves příslušela ke strašickému panství. Název obce, ve smyslu „ves lidí Chaznových“, je odvozen od cizokrajného příjmení *Chazna, které je původu tureckého a znamená „poklad“, „pokladnice“ (srv. tur. hazine, bulh. хазна či rus. казна).


Oficiální web obec Cheznovice:
www.cheznovice.eu

PSČ Cheznovice: 338 06