znak Vochov

Historie

Ústí Vochovského potoka do řeky Mže bylo osídleno již v různých obdobích pravěku, jak to dokládají archeologické nálezy (Vochovská venuše, rondely aj.).

Místní jméno Vochov vzniklo zřejmě z výrazu Vochův dvůr (osobní jméno Voch bylo staročeskou zkratkou jmen začínajících na Vo-, jako například Vojtěch, Vojslav, Volimír apod.).

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy žaloval Bohuslav z Vejprnic u pražského soudu na Miroslava z Vochova, že oblehl vejprnickou tvrz. Příslušník téhož rodu Jan Miroš z Vochova se v druhé polovině 15. století stává členem poselství krále Jiřího z Poděbrad, které putovalo k předním evropským královským dvorům. V roce 1459 se stal purkrabím Strakonického hradu. Na náhrobníku (Strakonice - městský kostel) je dodnes patrný plný znak vochovských vladyků – na kolčím štítě je jako erbovní znamení kruh. Z téhož erbu vychází dnešní podoba erbovního znamení obce.


Oficiální web obec Vochov:
www.vochov.cz

PSČ Vochov: 330 23