znak Nadryby
Nadryby

Památky

Mezi významné památky v obci patří kaple z 12. století, zasvěcená sv. Antonínu. Jako kulturní památka byla také uznána jedna ze selských usedlostí Nadryb, č.p. 5. Obě stavby nalezneme v samém centru obce, na návsi vedle rybníka. Významnou archeologickou památkou je pak prehistorické halštatsko-laténské sídliště, rozkládající se v lese na svahu Kozel, cca 1 km před příjezdem do obce ze směru od Dolan.

Galerie

Okolí

Nadryby se nachází v přírodním parku Horní Berounka. Na severu obec sousedí s Kostelcem, na východě za Berounkou s Kříšemi, na jihu - opět za řekou - se Sedleckem a na jihozápadě s Dolany. Dominantou okolí je vrchol Chlumu, který se tyčí na protějším břehu Berounky.

Historie

První zmínky o obci samotné jsou datovány již do 11. století. Tehdy bylo jejím hlavním posláním zásobovat Břevnovský klášter v Praze rybami z řeky Berounky.


Oficiální web obec Nadryby:
www.top.cz/nadryby

PSČ Nadryby: 330 11