Neurazy

Pamětihodnosti

  • Dřevěná zvonice u kostela

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1551. Místo ležící na prastaré obchodní stezce vedoucí z Prahy přes Vrčeň a Klatovy do Bavor je však mnohem starší. Bylo jednou z vesnic patřících cisterciáckému klášteru v Klášteře založenému roku 1144. Na Plátěné hoře mezi Vojovicemi a Novou Vsí se v letech 1419 a 1424 nacházely husitské tábory. Zdejší kostel byl do roku 1772 filiálním kostelem myslívského kostela Nanebevzetí Panny Marie, načež byl povýšen na expozituru. V roce 1789 žilo ve vsi kolem 550 obyvatel, do roku 1910 se jejich počet zvýšil na 728. Roku 1910 zahájila vyučování zdejší dvoutřídka, kterou navštěvovaly i děti z Bližanova, Klikařova a Vojovic. V roce 1913 byl v Neurazech postaven nový kostel. K jeho vysvěcení došlo o dva roky později. Mezi lety 1921 a 1922 byla na jihovýchod od vsi vybudována pila, jež byla po dlouhou dobu jediným podnikem ve vesnici.


Oficiální web obec Neurazy:
www.neurazy.cz

PSČ Neurazy: 335 55