Měčín

město 1153 obyvatel k 1.1.2014 38,9 km2
znak Měčín
Měčín

Pamětihodnosti

  • Zámek Měčín
  • Kostel svatého Mikuláše
  • Barokní fara s mansardovou střechou a středovým rizalitem u kostela
  • Secesní budova základní školy
  • Socha svatého Jana Nepomuckého z 18. století před městským úřadem

Historie

Na konci 12. století se na Plzeňsku rozšířil rod Drslaviců, který koupil (neznámo od koho) statek Měčín. Není přesně známo, kdy Měčín získal status města, nejstarší zmínka o tomto titulu pochází z roku 1413. Koncem 15. století se Měčín dostal (podrobnosti opět nejsou známy) k panství hradu Švihova, jehož držitelem byl Půta Švihovský. Na počátku 18. století se uvádí jako majitelka Měčína hraběnka Alžběta z Klenové a Janovic, rozená z Walmerode. Kolem roku 1839 náležel Měčín k žinkovskému panství, v polovině 19. století byl součástí okresu Nepomuk a později patřil k okresu Přeštice. Při provádění pozemkové reformy byly v červnu roku 1924 odprodány poškozenému bývalému řediteli velkostatku Bohumilu Kubecovi a jeho ženě Marii statky Měčín (73,50 ha), Malinec a Mečkov (80 ha). Tato rodina je vlastnila až do pozemkové reformy v roce 1948. Od roku 1960 Měčín náleží k okresu Klatovy. V roce 1945 byl Měčínu zrušen statut města, obnoven byl zákonem České národní rady z roku 1992.


Oficiální web město Měčín:
www.mecin.cz

PSČ Měčín: 335 01 až 340 37