Dolany

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Dolanech.

Tvrz, která se v Dolanech nachází, často měnila majitele a prošla řadou úprav. V posledním století byla tato gotická tvrz rozprodána soukromým majitelům k bydlení, ale nyní chátrá.

Historie

Obec Dolany se poprvé připomíná v roce 1232. V Ottově naučném slovníku se dočteme, že z Dolan u Klatov pocházela panská větev Drslaviců, jejíž členové rodem i sídlem byli nejbližší příbuzní pánů Švihovských a měli též společný erb: „štít nazdél rozdělený a v pravé, nebo levé polovici, jeho červené tři bílé pruhy příčné, na helmě byla dvě rozložená křídla červená, s týmiž třemi pruhy, jakými na štítě přepažená.“

V 16. století náležely Dolany koleji jezuitské v Klatovech, a po jejím zrušení spadly pod královskou komoru, od níž roku 1805 Dolany koupil hrabě Czernin z Chudenic.


Oficiální web obec Dolany:
www.obec-dolany.cz

PSČ Dolany: 339 01 až 340 16