znak Chudenice
Chudenice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Chudenicích.
  • Muzeum Josefa Dobrovského - v areálu Černínského zámku, k nahlédnutí jsou rodná síň Jaroslava Kvapila, expozice chudenického rodáka a entomologa Jana Roubala a síň řemesel
  • Kostel svatého Jana Křtitele - kostel v centru obce Chudenice známý pro své staré malby (snad ze 14. století) a archu na hlavním oltáři vytvořenou roku 1505 neznámým malířem, Mistrem chudenického oltáře
  • Rozhledna Bolfánek - věž bývalého poutního kostela Svatého Wolfganga s krásným výhledem na Šumavu, Český les a okolní obce
  • Starý černínský zámek - obecní zámek se stálou expozicí; zámek je kolébkou rodu Černínů a v minulosti jej navštívily osobnosti jako Božena Němcová, Josef Dobrovský, Karel Hašler aj., ke zhlédnutí jsou ovšem nejen jejich osobní předměty, ale také dochovaný původní inventář
  • Zámek Lázeň - původně lázeňský dům přestavěný v 19. století na empírový zámek

Historie

Chudenice jsou poprvé připomínány roku 1200, v době, kdy je prvně zmińován kostel sv. Jana Křtitele v Chudenicích a jejich historie je velmi úzce spjata se šlechtickým rodem Czernínů, kterým obec nepřetržitě patřila od první poloviny 13. století do roku 1945.

O Czerinech, jednom z nejstarších českých šlechtických rodů, se písemné prameny zmiňují roku 1192, kdy byl Czernin jmenován komořím českého krále Přemysla Otakara I.

Posledním majitelem chudenického panství byl Eugen III.Czernin (pocházející z rodové větvě vrchlabské, nebo také jinak morzinské), kterému bylo toto panství zabaveno roku 1945 na základě tzv. Benešových dekretů, ovšem ne jako kolaborantovi, ale jako Němci, jelikož mě státní německé občanství.

Roku 1592 byla obec zásluhou Humprechta Czernina (uplatnil svůj vliv na císaře Rudolfa II.) povýšena císařem Rudolfem II. na městys s právem erbu, pečeti a trhu. Od 10. října 2006 byl obci tento status vrácen.


Oficiální web městys Chudenice:
www.chudenice.info/umchudenice

PSČ Chudenice: 339 01 až 340 12