Poběžovice

město 1600 obyvatel k 1.1.2014 33,89 km2
Poběžovice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Poběžovicích.
  • Zámek - stojí na mírné vyvýšenině ve středu města. Jeho zdivo pochází ještě z dob gotického hradu z 15. století, k přestavbě na zámek došlo v letech 1682-1695. Po roce 1945 došlo k zabavení zámku rodu Coudenhovů a objekt na krátko převzala Pohraniční stráž. Začátkem 80. let bylo rozhodnuto o jeho demolici, ke které nakonec nedošlo. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí, která trvá dodnes. V červenci a v srpnu zde probíhají prohlídky.
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie - gotická stavba založená kolem roku 1500. Ve 2. polovině 17. století byl objekt barokně přestavěn. Dříve měl kostel dvě věže, jedna z nich byla na začátku 20. století pro špatný technický stav stržena. Interiér kostela, krytý kazetovým stropem, obsahuje hodnotné zařízení ze 17.-19. století.
  • synagoga - dnes již zničená poběžovická památka byla založena v roce 1806. V její blízkosti stávala modlitebna s rituální lázní, ve které se v roce 1744 koupal zakladatel ortodoxního židovského směru chasidů Jisra'el ben Eli'ezer (Ba'al Šem Tov), který potvrdil léčivé účinky lázně. Poběžovice se proto až do druhé světové války staly poutním místem členů tohoto směru. Po holocaustu za druhé světové války v Poběžovicích židovská komunita zanikla a synagoga byla zničena. Zbytky mikve se dochovaly dodnes, ale díky svému umístění na soukromém pozemku jsou nepřístupné.
  • Židovský hřbitov v Poběžovicích - v blízkosti města.
  • Kostel sv. Mikuláše v Šitboři - pravděpodobně jedna z prvních raně gotických staveb v západních Čechách, zdevastovaná kulturní památka

Historie

Poprvé jsou Poběžovice připomínány v roce 1359. V 15. století byl vystavěn gotický hrad s hradbami a kostel. Roku 1502 byly Poběžovice povýšeny na město. Původní gotický hrad byl v letech 1682-1695 přestaven do podoby raně barokního zámku. V 19. století zde pobýval mladý Bedřich Smetana, který v rodině Thunů působil jako učitel hudby.

V roce 1864 zakoupil Poběžovické panství rod Coudenhovů. Hrabě Heinrich Coudenhove-Kalergi působil jako vyslanec v Japonsku, kde se seznámil s krásnou Mitsuko, se kterou se oženil a v roce 1896 spolu přijeli do Poběžovic. Heinrich a Mitsuko měli 7 dětí. Z nich nejvýznamnější - Richard Mikuláš Coudenhove-Kalergi byl prvním prezidentem Panevropské unie.

V Poběžovicích žila početná židovská obec, která ale nepřežila nacistickou okupaci. Po roce 1945 došlo k odsunu početné německé komunity a město bylo dosídleno Čechy. Zámek spolu s panstvím byl po válce zabaven rodině Coudenhovů a zestátněn. Za komunismu Poběžovice kvůli své poloze na periferii upadají.

V současnosti se Poběžovice stávají turistickým cílem nejen kvůli zpřístupněnému zámku a obnovenému židovskému hřbitovu, ale také kvůli krásné a neporušené přírodě Českého lesa.


Oficiální web město Poběžovice:
www.pobezovice.cz

PSČ Poběžovice: 345 22