znak Chodská Lhota
Chodská Lhota

Pamětihodnosti

 • Kaple svatého Václava
 • Pomník obětem 1. světové války
 • "Stáškova kaplička"-soukromá stavba zasvěcená svaté Trojici

Galerie

Historie

 • Chodská Lhota je jedna z 11 původních privilegovaných chodských obcí.
 • První písemná zmínka o obci je v majestátu krále Jana Lucemburského ze 17.dubna roku 1325,je ale pravděpododbné,že obec vznikla při kolonizační vlně již v 10.století.Toto je ovšem dosud nedoloženo.
 • Lhota hrála důležitou roli při konci chodského povstání,které bylo potlačeno v roce 1693.Obyvatelstvo bylo převážně české,jak o tom svědčí záznamy ze 16.-18.století.V roce 1659 obec čítá 45 usedlostí.
 • Otevření školy v roce 1827 a její rozšíření v letech 1897 a 1899.V budově bývalé školy se dnes nachází Obecní úřad a mateřská škola.
 • Název obce Lhota byl roku 1853 změněn na Lhota u Nové Kdyně,roku 1923 změněn na Lhota u Kdyně.V roce 1939 byl do konce války změněn název obce na německé Melhut.Po válce se vrátil název Lhota u Kdyně a nakonec od 5.7.1947 dosud nese obec název Chodská Lhota.
 • V roce 1890 je ve Lhotě 144 domů,v nichž žije 810 čechů a 6 němců.
 • Založení Hasičského sboru v roce 1899.
 • Roku 1901-1903 postaven kostel Svatého Václava.
 • Postaven hostinec "U Choda" roku 1909.
 • V roce 1911 byla postavena a vysvěcena "Stáškova kaplička" na náklady pana Josefa Koutníka z Chodské Lhoty.
 • V roce 1914 byla postavena škola na Šteflích.Její provoz byl ukončen Protektorátním nařízením v roce 1942.
 • Založení Sokola v roce 1923.
 • Elektrifikace obce v roce 1928.
 • Osamostatnění Sokola od Župy Šumavské 18.5.1928.
 • Stavba Sokolovny mezi lety 1928 a 1933.
 • 5.května 1945 v 16:30 byla obec osvobozena Americkou motorizovanou jednotkou,jež přijela směrem od Chalup přes Štefle.
 • Elektrifikace obce Štefle v roce 1948.
 • Založení zastávky ČSD v roce 1951.
 • Založení kroniky obce v roce 1955.
 • Zavedení elektřiny na Výrov v roce 1960.
 • Zavedení autobusové dopravy do obce v roce 1966.
 • 1970-1990 je Chodská Lhota součástí střediskové obce Pocinovice.
 • Ukončení provozu Základní školy v obci v roce 1982.Od toho roku dojíždějí mladší žáci do školy v Pocinovicích,starší žáci pak do Kdyně.
 • První rekonstrukce a prodloužení sokolovny v letech 1988/1989,venkovní úpravy v roce 1990
 • V dubnu 1994 založen FK SOKOL CHODSKÁ LHOTA (registrován byl 4.5.1994)
 • 1997/1998 Budování fotbalového hřiště.
 • 1998/2001 výstavba kabin na hřišti.
 • V roce 2000 opraven kostel sv.Václava.
 • Rekonstrukce sokolovny v letech 2009/2010.

Oficiální web obec Chodská Lhota:
www.chodskalhota.cz

PSČ Chodská Lhota: 345 10