znak Libchavy
Libchavy

Historie

Poprvé se dovídáme o zdejší krajině v písemných pramenech z roku 1227, jako o lesu „Na Lubhaue“. Osady Dolní, Prostřední a Horní Libchavy vznikaly v době vrcholné kolonizace za účasti německého etnika od druhé poloviny 13. a v počátku 14. století. Později osada Prostřední Libchavy splynula s osadou Horní Libchavy. Obec s názvem Libchavy vznikla 30. dubna 1976 sloučením obcí Dolní Libchavy a Horní Libchavy. Přečíslování domů nebylo provedeno a proto v obci existují stejná čísla domů. Z tohoto důvodů má obec dvě části dolní a horní, ve kterých jsou domy samostatně číslovány. Mezi občany se stále používají názvy Dolní Libchavy a Horní Libchavy.


Oficiální web obec Libchavy:
www.libchavy.cz

PSČ Libchavy: 561 16