znak Vrážné

Pamětihodnosti

  • Vrch Hradisko

Archeologické naleziště, 474 m n. m., jihovýchodně od obce (volně přístupné)

  • Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Dříve měla obec pouze věžovitou zvonici, která stála v jihozápadním rohu zahrady náležející k č. 8. Zvonice byla chatrná, proto se roku 1890 začala stavět nová kaple. Čistý náklad činil 2000 zl. V roce 1891 se zúčastnilo slavnosti svěcení velké množství lidí z celého okolí. Kaple byla zasvěcená sv. Cyrilu a Metoději. (převzato z http://www.regionmtj.cz/)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1258.

Významní rodáci

  • Jaromír Korčák (1895–1989) - český geograf, demograf a statistik, profesor UK v Praze

Oficiální web obec Vrážné:
www.regionmtj.cz/vrazne

PSČ Vrážné: 569 43