znak Trpín
Trpín

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Václava (raně barokní kostel z 2. poloviny 17. století, postavený nákladem Kateřiny Anny z Martinic a vysvěcený roku 1689)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy byl kostel v Trpíně přidělen do litomyšlského biskupství. Kostel je zasvěcen sv. Václavu a je hlavní dominantou obce.

Původ názvu obce popisuje trpínský rodák pan Josef Krušina ve své knize „Dějiny Trpína a okolí“ v souvislosti s bitvou mezi českým knížetem Oldřichem, synem Boleslava II., a polským knížetem Boleslavem Chrabrým v roce 1012. Jméno Trpín údajně vzniklo od velkého utrpení českých vojsk, která přišla na pomoc Moravanům, proti vpádu Poláků na moravské území.

Významnou historickou skutečností je průchod tzv. "Trstenické stezky" přes katastr obce Trpín. Byla to důležitá zemská cesta spojující Čechy s Moravou. Na Trstenické stezce byly vybudovány zátarasy proti vpádu Turků, tzv. „šance“, které jsou patrny dodnes.

Osobnosti

  • profesor Otakar Sedloň, akademický malíř, 30. 8. 1885 Trpín - 18. 10. 1973 Praha
  • Josef Krušina, učitel
  • P. Vít Václav Mareček, 4. 9. 1917 Trpín - 7.4.2004 Praha, 1981-90 provinciál řádu sv. Augustina (OSA) - obutí augustiniání - v tehdejším Československu. 38 let působil v klášteře u sv. Tomáše na Malé Straně, do řádu vstoupil r. 1940. Zasloužil se o kontinuitu trvání řádu. Znalec díla sv. Augustina.

Oficiální web obec Trpín:
www.trpin.cz

PSČ Trpín: 569 74 až 569 92