znak Oldřiš

Zajímavosti

 • Vodní pila
 • Lidová architektura – stará stavení typu „poličských dvorců“ vystavěná napůl ze dřeva a napůl zděná.
 • Lokality:
  • U Třech buků
  • U zbořených mostů – je rybník, kde jsou zachovány dva oblouky se starých mostů, které spojovaly Oldřiš a Široký Důl.
 • Orlovna – v jejím průčelí je sv. Václav na koni od sochaře Kadlece, rodáka z nedaleké Borové. S její výstavbou se začalo v roce 1928 a otevřena byla v září roku 1929 k tisíciletému miléniu sv. Václava.
Města, městys a obce okresu Svitavy Citováno z „http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oldřiš&oldid=12030447“ Kategorie:
 • Vesnice okresu Svitavy
 • Obce v okrese Svitavy
 • Kraj Smetany a Martinů
 • Mikroregion Poličsko
Skryté kategorie:
 • Údržba:Sídla bez fotografie
 • Údržba:Chybí název k. ú.
 • Monitoring:Starosta aktuální
 • Údržba:Infobox obec

Historie

Historie i současný život je úzce spojena se sousední obcí Borovou, s níž v minulosti tvořila jeden celek. Od roku 1349 se tehdejší Oldřiš začala dělit na západní část, nynější obec Borová a východní část, nynější obec Oldřiš. Oldřiš patřila z části Lichmburskému panství a městu Polička, jehož měšťané ji koupili v roce 1474. Roku 1547 se „oldřiští „ zúčastnili odboje proti králi Ferdinandovi. V období reformace i protireformace v 18. století, tzv. násilného pokaličťování, byl odpor místních protestantů tak houževnatý, že vyvrcholil popravou jeho 3 obyvatel. Panská půda zde byla dědičně rozdělena sedlákům za vlády Marie Terezie v roce 1778. Na počátku 20. století byla v Oldřiši trojtřídní škola (založena roku 1888) hasičský sbor a kampelička. Železnice Svitavy - Polička - Skuteč se zastávkou v obci byla vystavěna a zprovozněna v roce 1897.


Oficiální web obec Oldřiš:
www.oldris.cz

PSČ Oldřiš: 569 82