znak Nedvězí

Historie

První písemná zmínka o Nedvězí pochází z roku 1557, ale osada Nedvězíčko má doloženou existenci již k roku 1360. V letech 1850 - 1873 bylo Nedvězí připojeno k obci Bystré, poté se 26. června 1873 Nedvězí opětovně osamostatnilo. Vládním nařízením č. 315/1924 Sb. z. a n. ze 23. prosince 1924 byla k 1. lednu 1925 k obci připojena osada a katastrální území Nedvězíčko, které do té doby náleželo k moravské obci Ubušínku. Od 1. listopadu 1940 byla celá obec včetně Nedvězíčka na základě nařízení protektorátní vlády č. 388/1940 „O některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a v Brně“ z 26. září 1940 připojena k zemi Moravskoslezské. Tento stav setrval do zániku Protektorátu Čechy a Morava.


Oficiální web obec Nedvězí:
www.obec-nedvezi.cz

PSČ Nedvězí: 569 92