Moravská Třebová

město 10413 obyvatel k 1.1.2014 42,205 km2
znak Moravská Třebová
Moravská Třebová

Historie

Město bylo založeno ve druhé polovině 13. století českým šlechticem Borešem z Rýzmburka, nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1270. První rozkvět nastal za Ladislava z Boskovic po r. 1485. Po požárech v letech 1509 a 1540 město rozšířeno, stavěno z kamene a cihel, a opevněno kamennými hradbami s jedenácti baštami. V majetku Ladislava Velena ze Žerotína na přelomu 16. a 17. století město centrem humanismu, dostává přízvisko Moravské Athény. Ladislav Velen také dává vystavět nynější chloubu města, manýristická arkádová křídla zámku. Po třicetileté válce panství v majetku Lichtenštejnů, postupný úpadek. V 17. a 18. století nabývá na významu textilní průmysl, ovšem sousední Svitavy získají v tomto ohledu náskok díky železnici. Přes Moravskou Třebovou vedou koleje (dnešní trať 262) až v roce 1889. V první polovině 20. století ve městě sílí německý nacionalismus, zvláště pak v době po vyhlášení Československa a v době hospodářské krize ve 30. letech. Během druhé světové války město a okolí součástí německé říše. Po válce původní německé obyvatelstvo vysídleno. K městu byly postupně připojeny samostatné obce Sušice, Udánky a velká obec Boršov.


Oficiální web město Moravská Třebová:
www.mtrebova-city.cz

PSČ Moravská Třebová: 571 01