Rokytno

Památky v obci

  • Boží muka na severovýchodním okraji obce.
  • Akvamanile - románská bronzová stolní nádoba na vodu ve tvaru lvíčka, původem ze 12.-13.století zde byla nalezena počátkem 20.století; náležela patrně ke stolování v tvrzi.
  • Kadidelnice - rovněž archeologický nález

Historie

Dějiny osídlení této lokality sahají až do doby bronzové. Středověké kulturní vrstvy byly archeologicky doloženy při dnešní silnici mezi Chvojencem a Rokytnem, kde stávala již od konce 13.století tvrz, kterou dobýval král Jan Lucemburský, od 16. století zpustla. V pohusitské době pochází první písemná zmínka o obci Rokytno z roku 1436.


Oficiální web obec Rokytno:
www.rokytno.eu

PSČ Rokytno: 533 22