Plch

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1777.

Obec leží na samém okraji pardubického okresu v blízkosti silnice ze Starých Ždánic do Osic. Asi 500m za obcí pardubický okres končí a hraničí s královehradeckým. Nejbližším větším městem jsou Lázně Bohdaneč, vzdálené od obce cca 6 km směrem na jih.

Historické prameny uvádějí, že Plch byl založen v roce 1777 na místě vysušeného Rybníka. K jeho spojení silnicí se sousedními Starými Ždánicemi, a tím i tzv hradeckou cestou (silnice Přelouč-Hradec Králové) došlo v roce 1846. Plch má v současnosti 95 trvale bydlících občanů. Počet stavení v obci (33-35) se po dvě staletí téměř nemění.

Novodobá historie Plchu začíná r. 1990, kdy se obec osamostatnila a získala vlastní samosprávu. V obci vyvíjí činnost dvě organizace - Sbor dobrovolných hasičů a Český zahrádkářský svaz.

Obec leží v nadmořské výšce 226 m, je tvořena jedinou ulicí dlouhou asi 500 m. Plch je plně plynofikován a dosahuje do něj městský vodovod z Pardubic. V obci prosperuje tiskárna a další malé firmy.


Oficiální web obec Plch:
www.obecplch.cz

PSČ Plch: 533 45