znak Holice
Holice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Holicích.

V Holicích se nachází celkem jedenáct kulturních památek České republiky, z nichž dvě jsou ve Starých Holicích. Přímo v Holicích je chráněn kostel svatého Martina vybudovaný mezi roky 1736 a 1739. Západně od něj se u domu číslo popisné 587 nachází další památka, a sice archeologické stopy po tvrzi, která tu stávala. Na křižovatce ulic Komenského a U Kapličky stojí kaplička zasvěcená Janu Nepomuckému, která je také kulturní památkou. Další pamětihodností je socha upomínající na dr. Emila Holuba, která stojí na křižovatce ulic Hradecké a Holubovy. Na městském hřbitově zas stojí památkově chráněný pomník obětem druhé světové války. Dalšími čtyřmi kulturními památkami stojícími přímo v Holicích jsou domy, a sice Zemánkův dům (čp. 24) na náměstí T. G. Masaryka, dále vila (čp. 102) v Komenského ulici, sokolovna (čp. 446) v Holubově ulici a na jejím nároží s Hradeckou ulicí stojící pošta se školou (čp. 502).

Ve Starých Holicích stojí na nároží ulic Staroholické, Ve Drahách a 1. máje památkově chráněný krucifix a ve Staroholické ulici též Mandysova vila (čp. 62).

Památky města

 • Kostel svatého Martina
 • Kamenný kříž na náměstí z roku 1803
 • Socha sv. Jana Nepomuckého v Podhrázi z roku 1739
 • Muzeum Emila Holuba

Hřbitovy

Na hřbitově se nejstarší hroby, především ve style empíru, nacházejí v okolí centrální hřbitovní kaple. Některé z náhrobků vytvořil sochař Edmund Malich (1875–1913), který zde na hřbitově také nalezl své poslední odpočinutí. V sousedství hřbitova se nachází židovský hřbitov, na nějž byla roku 2012 umístěna pamětní deska upomínající na oběti holocaustu umučené v koncentračních táborech a na zemřelé během druhé světové války.

Galerie

Historie

Oblasti v okolí současného města začaly být osidlovány až koncem 13. století. V té době zde začaly vznikat lánové vsi a jednou z nich byl Ekleinsdorf, jenž je prvně písemně zmiňován roku 1336. V té době patřily do chvojenovského panství, jehož majitelem byl český král Jan Lucemburský. Od poloviny 14. století patřila ves Šternberkům. Roku 1493 se osada stala městečkem a v té době již bylo zbaveno od platby daní, jeho obyvatelé nemuseli chodit robotovat na panské a navíc získali právo vařit pivo. Roku 1507 se majitelem městečka stal Vilém z Pernštejna. Před polovinou 17. století (roku 1641) sice Holice nabyly práva vybudovat na svém území solný sklad, nicméně hned za dva roky nato (1643) městečko během Třicetileté války vypálila švédská vojska. Další požární pohromy potkaly Holice také v letech 1679 a 1680, kdy při druhém z nich lehl popelem mlýn i obecní pivovar a ani jedna z těchto staveb již nebyla obnovena.

Téhož roku (1680) ale městečko naopak získalo právo pořádat tři výroční trhy a sobotní týdenní trh. O asi 80 let později, roku 1758, postihla Holice další pohroma, když je v rámci sedmileté války vypálila pruská vojska. Během předposlední dekády 18. století vládl rakouské monarchii Josef II., který Holicím roku 1786 povolil pořádání týdenních trhů na přízi. Ten v průběhu let 1778 až 1787 obcí několikrát projížděl a zastavoval se zde ke krátkým návštěvám. O třicet let později získali holičtí od panovníka Františka II., který město roku 1833 i s manželkou Karolínou také navštívil, právo konat ve městě i čtvrtý výroční trh. Za další tři roky navštívil sídlo v doprovodu své manželky Marie Anny Savojské císař Ferdinand I. Dobrotivý a roku 1840 sem zavítal arcivévoda František Karel Habsbursko-Lotrinský. Během 19. století vznikl ve městečku sbor dobrovolných hasičů (1875) a byla sem též přivedena železniční trať vedoucí z Chrudimi do Borohrádku (1899).

Na počátku 20. století (roku 1908) zřídil Dopravní podnik města Pardubic spojení poštovní autobusovou linkou mezi Pardubicemi a Holicemi. V první polovině 20. století bylo sídlo známé obuvnickým průmyslem. Dne 24. září 1922 navštívil Holice prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk, kterého zde provázel tehdejší ministr národní obrany František Udržal, jenž pocházel ze sousední Dolní Rovně. Další návštěva Masaryka s Udržalem, jenž se mezitím stal ministerským předsedou, se uskutečnila 24. května 1929. Rozvoj sídla zapříčinil jeho povýšení na město, k čemuž došlo roku 1931. Na konci druhé světové války byla při těžkých bojích a bombardování 6. května 1945 zničena zdejší radnice. Dne 27. května 2003 navštívil město prezident České republiky Václav Klaus, který během návštěvy odhalil pomník upomínající na Masarykovu návštěvu v roce 1922.

Významní rodáci

 • Radek Baborák - hornista
 • Václav Baumann - pilot RAF, hrdina bitvy o Británii
 • Michal Dalecký - herec
 • Karel Dudych - architekt
 • Emil Holub - cestovatel po Jižní Africe
 • Jan Kačer - herec a režisér
 • Václav Lohniský - režisér a herec
 • Josef Malejovský - sochař
 • František Karel Opa - učitel
 • Jiří Platenka - fotograf
 • Jiří Welsch - basketbalista
 • Karel Malich - výtvarník

Oficiální web město Holice:
www.mestoholice.cz

PSČ Holice: 534 01