znak Choltice
Choltice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Cholticích.
 • Barokní zámek z let 1683–1695 s kaplí sv. Romedia. Dvoukřídlá jednopatrová budova s arkádami v přízemí jižního křídla a s centrální kaplí, snad podle plánů italského architekta Rossiho de Luca z Pisy, s bohatou štukovou a malířskou výzdobou. Osmiboká kaple s kopulí a lucernou s bohatou štukovou výzdobou a malbami A. Nivolona, oltářní obraz od J. M. Rottmayra, všechno z téže doby.
 • Panský dům mezi zámkem a nádražím z konce 17. století s barokním glorietem v zahradě.
 • Hřbitovní kaple (rodinná hrobka Thun-Hohensteinů) z roku 1873 (F. Schmoranz)
 • Sloup se sochou Nejsvětější Trojice z konce 17. století na náměstí
 • Barokní sochy před zámkem z počátku 18. století
 • Most přes Zlatý potok
 • Zvonice naproti zámku z roku 1863
 • Kaplička sv. Antonína, na okraji choltické obory

Muzea

 • Vlastivědné muzeum na zámku

Historie

První písemná zmínka o Cholticích je z roku 1285. Z Choltic pocházel rytířský rod Sedlnických z Choltic, ve 14. století se připomíná Lacembok z Choltic a koncem 15. století Choltičtí z Újezda. V 16. století panství koupili Gersdorffové z Gersdorffu, ale Štěpánovi Gersdorfovi byl statek kvůli účasti na Stavovském povstání 1618-1620 zkonfiskován a prodán hraběti Šimonu Thunovi, jehož rodu patřil až do roku 1918. Na místě středověké tvrze vznikl koncem 17. století barokní zámek, jehož kaple slouží od roku 1855 jako farní kostel.

S účinností od 1. prosince 2006 byl 10. listopadu 2006 obci vrácen status městyse.

Osobnosti

 • Josef Vojtěch Hellich (1807–1880), malíř a archeolog
 • Bohdan Jelínek (1851–1874), básník
 • Vincenc Daněk (1826–1893), spoluzakladatel firmy ČKD

Oficiální web městys Choltice:
www.choltice.cz

PSČ Choltice: 533 61 až 535 01