znak Stolany
Stolany

Pamětihodnosti

  • Gotický kostel svatého Mikuláše obklopený hřbitovem. Kostel pochází ze a má neobvyklou pozdně gotickou věž zakončenou cimbuřím s kamennými chrliči v podobě skrčených oblud. Ve věži kostela je zazděno několik artefaktů z obloukové římsy předcházejícího románského kostela. Uvnitř kostela je původní pískovcová křtitelnice.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1229 v listině krále Přemysla Otakara I. ve které potvrzuje, že ves Stolany věnuje i s příslušenstvím klášteru Benediktinů v Opatovicích.


Oficiální web obec Stolany:
www.antee.cz/stolany

PSČ Stolany: 538 03