Ronov nad Doubravou

město 1696 obyvatel k 1.1.2014 17,01 km2
znak Ronov nad Doubravou
Ronov nad Doubravou

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Ronově nad Doubravou.

Většina ronovských památek se nachází na náměstí, které nese jméno zdejšího rodáka, malíře Antonína Chittussiho. Má tvar obdélníku o velikosti 120 × 100 m, v jehož středu je kostel sv. Vavřince. Severní částí náměstí prochází silnice II/337 z Čáslavi do Třemošnice; zbylá plocha slouží jako parkoviště. V jižní části se nachází park, ve kterém je pomník padlým z 1. světové války, kašna a mariánský sloup.

Kostel svatého Vavřince

Jednolodní pseudobarokní kostel vystavěný v letech 1849-1852 na místě staršího kostela postaveného před rokem 1358. Na stavbu bylo použito smíšené zdivo: kámen a cihly.

Na stropě kostela jsou fresky namalované členem benediktinského řádu v Emauzech Jaroslavem Majorem. Jde o kopie originálů italských malířů Frankassiniho a Grandiho z chrámu v Římě. Zobrazují výjevy ze života sv. Vavřince.

Radnice

Radnice z roce 1865 postavená v pseudogotickém slohu. V 60. letech 20. století byla kompletně opravena a částečně přestavěna. Před II. světovou válkou sloužily pro potřeby radnice dvě místnosti v přízemí; v horním patře byl byt a ordinace lékaře. Později byla v patře umístěna škola. Nyní se celá budova využívá pro potřeby městského úřadu; v horním patře je zasedací místnost a svatební síň.

Zámek

Třípodlažní jednoduchá stavba v Zámecké ulici z let 1823–1825 s výrazným centrálním štítem. Byla postavená na místě dřívějšího zámečku z doby před rokem 1664. Zámek byl přestavěn koncem 19. století, kdy získal pseudogotickou podobu. V současné době zde sídlí Lesy České republiky.

Park

Park u kostela byl zřízeny v roce 1885 místní občanskou záložnou. Původně byl udržován jako anglický park. Po architektonické úpravě v roce 1933 byly zachovány původní lípy, javory a dva vzácné stromy: líska turecká a dub svazčitý. Této lísce se věnoval i pořad České televize Paměť stromů a v roce 2005 soutěžila o titul Strom roku. V zimě 2010/2011 zaschla a je z ní již jen mrtvé torzo.

Bílkova vila

  • Vila v Čáslavské ulici projektovaná sochařem a architektem Františkem Bílkem z roku 1934 postavená pro jeho švagra, pražského lékaře Jaromíra Nečase. Jde o jednoduchou secesní jednopatrovou stavbu s cennými venkovními reliéfy.
Podrobnější informace naleznete v článku Bílkova vila (Ronov nad Doubravou).

Další památky

  • Hřbitovní kostel svatého Kříže u silnice k Mladoticím JV od města. Románská stavba z 2. pol. 12. století s gotickým presbytářem.
  • Sochy svatého Petra a svatého Jana Nepomuckého z roku 1725 v aleji u zámku.

Galerie

  • Galerie Antonína Chittussiho v Bílkově vile

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1307. Autorem listiny, jež se o Ronovu jako nově založeném městě zmiňuje, je sám jeho zakladatel, Oldřich z Lichtemburka. Město tak díky původu zakladatele města (rod Lichtemburků je součástí rozrodu Ronovců) "zdědilo" první část svého jména po Ronově u Žitavy, sídle prvních Ronovců.


Oficiální web město Ronov nad Doubravou:
www.ronovnd.cz

PSČ Ronov nad Doubravou: 538 42 až 538 43