znak Krouna
Krouna

Pamětihodnosti

  • Kostel sv. Michaela, archanděla (farní katolický kostel) je poprvé připomínán roku 1350 jako dřevěný kostel krytý šindelem. Zajímavostí je, že kostel byl orientován k jihu. Dřevěný kostel byl střžen a v letech 1768-1773 byl k původní věži přistavěn nový kostel barokní. Náklady činily 8.707 zlatých, stavbu z velké části financoval hrabě Filip Kinský. Kostelní věž byla v roce 1844 snížena ze statických důvodů. Většina zvonů byla během první a druhé války rekvírována, zůstal pouze zvon sv. Prokop z roku 1529 jehož autorem je zvonař Jiří Konvář. Na hlavním oltáři je obraz sv. Michaela archanděla od Jana Umlaufa z Kyšperka z roku 1876. Dále se v kostele nachází renesanční křtitelnice ze 16. století. Varhany pocházejí z roku 1801 a vytvořil je varhanář Karel Horák z Kutné Hory.
  • Evangelický kostel sboru ČCE. Novorománský kostel podle projektu Františeka Schmoranze. Základní kámen byl položen 27. července 1874. Prosté vybavení - stůl Páně a kazatelna - jsou dílem mistra Josefa Podstaty z Třebechovic. V kostele jsou dvoumanuálové koncertní varhany od Josefa Predigera z Albrechtsdorfu. V letech 1984 - 1987 proběhla generální oprava kostela. Ve věži kostela se nachází zvon odlitý v roce 1928 Oktávem Winterem z Broumova a zvon odlitý v roce 2010 zvonařstvím Dytrychových v Brodku u Přerova. Stavba je zapsanou kulturní památkou

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349.


Oficiální web obec Krouna:
www.krouna.cz

PSČ Krouna: 539 01 až 539 44