Kostelec u Heřmanova Městce

obec 328 obyvatel k 1.1.2014 7,46 km2
Kostelec u Heřmanova Městce

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Petra a Pavla – románský kostel v gotické přestavbě ze 14. století stojí na místě bývalé tvrze, po níž zbyly obranné valy obepínající kostel i s přilehlým hřbitovem. V apsidě kostela je nástěnná freska vyobrazující 9 z údajných 12 rytířů – pánů z Mrdic, kteří se skrze modlitby snaží dojít božího odpuštění za svůj hříšný život, ve kterém terorizovali okolí. Tato freska pochází z poloviny 16. století, avšak pod ní jsou ukryté malby starší.
  • Šachtová vápenka – vápenka z roku 1875, k pálení vápna z vápence dováženého z lomu mezi Vápenným Podolem a Prachovicemi sloužila v letech 1877 až 1941. Tato významná technická památka byla, jako další důkaz toho, jak si mnoho lidí neváží odkazu našich předků, na podzim roku 2010 zbořena a na jejím místě stojí sluneční elektrárna.
  • Památné rozhodnutí - ... bylo provedeno šetření, kterým bylo zjištěno, že předmětný objekt vápenky v Kostelci u Heřmanova Městce, nebyl evidován jako technická památka a neměl stanoven žádný způsob ochrany. Stavební úřad v Heřmanově Městci obdržel dne 26.6.2010 od vlastníka nemovitosti ohlášení o odstranění nebytového objektu - vápenky v Kostelci u Heřmanova Městce. Po posouzení záměru vlastníka stavební úřad v Heřmanově Městci zjistil, že obvodové zdivo je v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů silně porušeno a tím dochází k jeho postupnému uvolňování a rozpadávání. Závadný stav nemovitosti ohrožoval vlastníky přilehlého pozemku a obyvatele domu čp. 67 v obci Kostelec u Heřmanova Městce a proto stavební úřad opatřením ze dne 19.7.2010 demolici povolil.
  • Fotovoltaická elektrárna - byla vybudována na místě zbořené vápenky.
  • Sklad státních hmotných rezerv – v jižní části katastru se nachází sklad Správy státních hmotných rezerv Vrbice II, který ukrývá zásoby leteckého petroleje a motorové nafty (celkový objem 40 000 m³). V roce 2008 byla dokončena jeho rekonstrukce a navýšena jeho kapacita. Je určen především pro potřeby Armády ČR a NATO. Tento sklad je propojen produktovodem s přidruženým skladem Vrbice I v katastru obce Úherčice.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1257.


Oficiální web obec Kostelec u Heřmanova Městce:
www.kostelec-u-hm.cz

PSČ Kostelec u Heřmanova Městce: 538 03