znak Kameničky
Kameničky

Pamětihodnosti

  • Kostel Nejsvětější Trojice
  • Pomník padlých 1. světové války
  • Památkově chráněný dům - Zdražilův statek
  • Památkově chráněný dům - Brázdův statek
  • Myškův dům
  • Kubíčův dům
  • Hospoda u Polanských
  • Zavřelův dům
  • U Vašků
  • Přírodní památka - Volákův kopec

Historie

Obec Kameničky leží v nadmořské výšce 625 m v pramenné oblasti řeky Chrudimky, která je páteřním tokem celého mikroregionu Hlinecko.

Středověká osada vznikla na přelomu 13. a 14. století. První písemná zpráva o osídlení pochází z roku 1350 a týká se farního kostela. V roce 1392 je již uváděna jako součást rychmburského panství. O století později nesla osada s rychtou název Rejchlova Kamenice. Po roce 1753, kdy obec získal Filip Kinský, došlo v tomto kraji k hospodářskému rozkvětu, zakládaly se nové dvorce a ovčíny. Z panského ovčína založeného ve druhé polovině 18. století vznikla osada Ovčín, původně dvorcem byla později osada Filipov, která se utvářela koncem 18. století v souvislosti s těžbou dřeva pro panské železárny a sklárny. V Kameničkách byl na místě starého dřevěného kostela zbudován v letech 1764 - 66 barokní kostel Nejsvětější Trojice, nákladem Filipa Kinského. Nedaleko kostela při silnici je umístěn pomník obětem I. světové války od hlineckého rodáka akademického sochaře Karla Lidického. Malebnost obci dodávají také roubené chalupy a usedlosti. Koncem 19. století měla obec přes 1200 obyvatel a 190 obytných stavení.


Oficiální web obec Kameničky:
www.obec-kamenicky.cz

PSČ Kameničky: 539 01 až 539 41