znak Hroubovice
Hroubovice

Pamětihodnosti

  • Židovský hřbitov (v říjnu 2007 poničen neznámým vandalem )

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1167. Jedná se o zmínku na mapě, která je pravděpodobně falsum. Pravdou ovšem je, že je to sídlo velmi staré .... Největšího rozmachu obec došla celkem zdokumentovaně podvakrát v minulém století. Prvně dvacátá léta a podruhé kupodivu plovina padesátých až konec šedesátých let (Botana), kdy čítala až okolo šestiset, resp. čtyřset obyvatel. Zdrojem obživy zde byly dvě továrny na obuv, dále lomy v okolí Skutče (žula) a malá hospodářství, později větší podniky v Chrasti u Chrudimi. Základy této prosperity byly položeny zhruba v polovině osmnáctého století, z celkového počtu cca 600 obyvatel tvořili celých 48% židé, dle tehdejšího označení národnosti Izraelité. Obě továrny byly tedy židovským majetkem s osudem stejným, jako mnoho dalších v celé zemi. V posledních dvaceti letech postupně zanikly a dnes tvoří pouze kulisu k zajímavé stavební dispozici konkrétních lokalit v obci.


Oficiální web obec Hroubovice:
hroubovice.cz

PSČ Hroubovice: 538 52