znak Bořice

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1382.

Obec ve středověku tvořila tvrz se zemanským dvorem a sady, kolem nichž vyrůstala hospodářská stavení a selské usedlosti. Ani Bořicím se nevyhnuly hrůzy třicetileté války. Po jejím skončení jsou v r. 1652 zmiňovány v obci zemanský dvůr, dva sedláci s potahem, šest zahradníků a šest pustých hospodářství. K roku 1654 jsou evidovány ještě 3 opuštěné usedlosti. Teprve v r. 1664 byly dosazeni vrchností další dva sedláci na opuštěné statky. V r. 1790 je v Bořicích počítáno 28 čísel a v r. 1933 již 63 čísel s 368 obyvateli. V již zmíněném r. 1910, kdy dochází ke sloučení Bořic a Podboru v jednu katastrální obec, je počítáno 81 domů a 469 obyvatel.

V obci byla vystavěna v r. 1905 obecní škola jako jednotřídka a druhá třída byla připojena na začátku l. světové války v r. 1914. V r. 1961 byla zrušena s tím, že místní děti docházejí do Hrochova Týnce.

Druhá světová válka neměla v obci naštěstí žádný ničivý účinek. Po skončení 2. světové války byl v Podboru vybudován památník nad hrobem Neznámého vojína Rudé armády.


Oficiální web obec Bořice:
www.obec-borice.info

PSČ Bořice: 538 62