Bojanov

městys 627 obyvatel k 1.1.2014 17,81 km2
Bojanov

Pamětihodnosti

Kostel svatého Víta, Zvonice a Fara

Bojanov byl významným centrem duchovní správy. Ve 14. století byl na místě původní tvrze postaven dřevěný kostel, který byl roku 1730 přestavěn v barokním stylu s kryptou a bohatou freskovou výzdobou, zobrazující české svaté. Byl zasvěcen Sv.Vítu. Součástí památkově chráněného areálu je kostnice, dřevěná zvonice a fara z 18. století. Místní zvon se jmenuje Václav.

V budově místní fary se nacházela škola, která roku 1760 přesídlila do budovy radnice (dnes zde sídlí pošta a nacházejí se zde nájemní byty) a roku 1932 do nové měšťanské školy. Roku 2011 se místní farnost účastnila akce Noc kostelů.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1126 jako majetek benediktinského kláštera ve Vilémově. Od roku 1329 patřila k panství Jindřicha z Lichtenberka, ale v 15. století připadl k hradu Oheb. Od roku 1564 je dnešní městys uváděn jako městečko, s vlastním znakem, ve kterém je zobrazen stříbrný meč a stříbrný klíč v červeném poli. Městskému charakteru odpovídá i nejstarší zástavba s farou a Kostelem Sv. Víta, situovaná do tvaru náměstí. V polovině 19. století měl Bojanov téměř 400 obyvatel.

Rozkvět zažila obec v období počátku 20. století, obzvláště první republiky,kdy bylo vystavěno nové sportovní hřiště a kdy byla (roku 1932) vybudována zdejší měšťanská škola. Do období po druhé světové válce spadá rekonstrukce kostela, stavba JZD a továrny na hasičské hadice (1946), kterou nyní využívá firma Techolen Technický Textil a. s. Jeho komín je nyní jednou z dominant obce. Po roce 1950 z důvodů plánování budování další přehradní nádrže na Chrudimce vyhlášena pro obce Bojanov a Bezděkov stavební uzávěra. Tento krok zbrzdil rozvoj obce na dobu 15 - 20 let.

Roku 1997 zasáhly obec silné povodně. Byla zničena původní kostková dlažba a most na hlavní silnici na Bezděkov, o rok později zde byl vystaven most nový.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.


Oficiální web městys Bojanov:
www.bojanov.cz

PSČ Bojanov: 538 07 až 538 26