Štíty

město 2058 obyvatel k 1.1.2014 29,93 km2
znak Štíty
Štíty

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek ve Štítech.

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie - barokní jednolodní kostel s bohatě členěným interiérem z roku 1755; k areálu patří dále:
  • kříž - kamenická práce z roku 1859
 • Stará radnice čp. 38 s dvorním traktem - renesanční radnice ze 16. století, upravená po roce 1734 na barokní měšťanský dům; dvorní trakt (bývalý hospodářský dvůr) je barokní stavbou z poloviny 18. století
 • Sloup Panny Marie (náměstí) - raně barokní kamenická práce z roku 1716
 • Socha sv. Jana Nepomuckého (náměstí) - vrcholně barokní socha z roku 1732
 • Socha svaté Anny (u hřbitova) - rokoková skulptura z roku 1769
 • Sousoší Kalvárie (v areálu kostela) - kamenická práce z roku 1808
 • Sousoší Nejsvětější Trojice (u pily) - památkou od roku 2003
 • cihelna a její hliniště (nepřístupné veřejnosti, hliniště je paleontologickou lokalitou) - památkou od roku 2007

Zajímavosti

 • V katastru města se nachází busta s pamětní deskou spisovatele Kocourka.
 • Šilperk je uváděn v moravských pověstech jako obec, jejíž obyvatelé dělají všechno neúčelně, nesmyslně, hloupě, což má za následek různé komické situace. Je to tedy v podstatě moravská obdoba českého Kocourkova, na rozdíl od něj však reálně existující.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1278.


Oficiální web město Štíty:
www.stity.cz

PSČ Štíty: 789 91