Ruda nad Moravou

obec 2583 obyvatel k 1.1.2014 25,01 km2
znak Ruda nad Moravou
Ruda nad Moravou

Pamětihodnosti

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

 • Zámek Ruda nad Moravou s areálem - čtyřkřídlá pozdně renesanční budova z roku 1610, upravená v letech 1622-1625, další úpravy v 19. a 20. století; zámek renesanční dispozice s arkádovým dvorem a dochovaným arkýřem v průčelí; k areálu patří další objekty:
  • sousoší sv. Jana Nepomuckého s andílky (před zámkem) - pozdně barokní soubor soch z roku 1789
  • zámecký park - přírodně krajinářský
  • ohradní zeď se vstupní branou
 • Dům čp. 3 - drobná empírová architektura z roku 1818 s bohatě zdobeným průčelím a dochovanou dispozicí
 • Komplex bývalého lihovaru čp. 73 a 74 - soubor empírových budov (správní a obytná budova) z 1. poloviny 19. století
 • Dům čp. 72 - drobná empírová architektura z doby kolem roku 1830
 • Socha Panny Marie - barokní sochařská práce z roku 1715
 • Sousoší Kalvárie (naproti Obecnímu úřadu) - kamenická práce z roku 1825
 • Sousoší svatého Josefa s andílky (u kostela) - sochařská práce z roku 1729

Není zařazen do seznamu kulturních památek:

 • Kostel sv. Vavřince

Historie

Významné roky v historii obce:

 • 1310: první písemná zmínka o obci
 • 1596: obec prodána Janu mladšímu ze Žerotína, majiteli Velkých Losin
 • 1600: syn Jana mladšího, Bernard, zde nechal vystavět renesanční zámek
 • 1610: ukončení stavby zámku, na které se podíleli italští stavitelé
 • 1614: zámek koupil Ladislav Velen ze Žerotína (1589-1622), jeden z nejbohatších moravských šlechticů
 • 1622: zámek Velenovi konfiskován pro účast na protihabsburském povstání, téhož roku jej i s celým panstvím získává Karel z Lichtenštejna
 • 1643: obsazení a vyplenění zámku švédskými vojsky
 • 18. století: postavena kaple sv. Anny, vybudován druhý hospodářský dvůr, střelnice a herna na kuželky
 • 19. století: přestavba zámku, dostavěna čtyřboká věž s lucernou a hodinami, obnoven most a kašna.

Osobnosti

 • Wolfgang Kusý (1842 - 1886), právník a kulturní činitel v Brně, narozen v Rudě n. Mor.

Oficiální web obec Ruda nad Moravou:
www.ruda.cz

PSČ Ruda nad Moravou: 789 63