znak Palonín
Palonín

Pamětihodnosti

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

 • Rolnická usedlost č.p. 3 - lidová architektura z poloviny 19. stol. s arkádovou náspí
 • Rolnická usedlost č.p. 9 - lidová architektura z poloviny 19. stol. s arkádovou náspí
 • Rolnická usedlost č.p. 11 - lidová architektura z poloviny 19. stol. s arkádovou náspí
 • Rolnická usedlost č.p. 22 - lidová architektura z poloviny 19. stol. s arkádovou náspí
 • Rolnická usedlost č.p. 33 - lidová architektura z poloviny 19. stol. s arkádovou náspí
 • Rolnická usedlost č.p. 36 - lidová architektura z poloviny 19. stol. s náspí (bývalá rychta se starším jádrem)

Další kulturní objekty:

 • Rolnická usedlost č.p. 32 - Lidová architektura z poloviny 19. stol. s arkádovou náspí.
 • Filiální kostel sv. Josefa - postaven v r. 1833 (založen r. 1830)
 • Kaple sv. Rodiny
 • Votivní kaplička sv. Pavlíny byla postavena po morové epidemii v r. 1720 u cesty do Loštic na pozemku hospodáře z č.p. 32.
 • Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1716 na dolním konci.
 • Kříž z r. 1766 na křižovatce cesty doubravické a hradčické.
 • Kříž z r. 1768 na cestě do Loštic.
 • Kříž z r. 1770 na silnici k Novým Mlýnům (v Příhoně)
 • Kříž z r. 1816 na cestě k Červené Lhotě.
 • Kříž z r. 1855 na cestě k Měníku
 • Kříž z r. 1855 na cestě do Obectova
 • Kříž z r. 1825 na návsi u kaple.
 • Pomník padlým s bustami prezidenta Beneše a TGM

Oficiální web obec Palonín:
www.palonin.cz

PSČ Palonín: 789 83