znak Malá Morava
Malá Morava

Pamětihodnosti

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie - jednolodní raně barokní kostel z roku 1689, upravený v 18. století; k areálu patří dále:
    • ohradní zeď hřbitova
  • Socha Panny Marie Immaculaty (poblíž čp. 62, za kravínem) - rokoková skulptura z roku 1771

Jiné památky:

  • Kaple ve Vysoké, připomínající narození Franze Schuberta st., otce skladatele Franze Schuberta.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350. Dnešní obec ale vznikla postupným připojováním okolních vesnic Křivá Voda, Podlesí, Sklené, Vlaské, Vojtíškov, Vysoká, Vysoký Potok a Zlatý Potok, vylidněných a nedostatečně dosídlených po odsunu obyvatel německé národnosti po druhé světové válce. Název obce je odvozen od říčky Malá Morava, která jí protéká a za obcí ústí do hlavního toku řeky Moravy.

Ke konci roku 2004 měla 584 obyvatel.


Oficiální web obec Malá Morava:
www.obecmalamorava.cz

PSČ Malá Morava: 788 33