znak Lukavice
Lukavice

Pamětihodnosti

V katastru obce jsou evidovány tyto kulturní památky:

  • Smírčí kříž (na návsi před čp. 30) - památka ze 16. století
  • Pilířová boží muka (u čp. 51) - raně barokní boží muka z roku 1662

Památkově nechráněné objekty:

  • Boží muka v poli za vsí - památkou do roku 1975

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1273.

Ke dni 28. 8. 2006 zde žilo 885 obyvatel.


Oficiální web obec Lukavice:
lukavice.zabrezsko.cz

PSČ Lukavice: 789 01