znak Otaslavice
Otaslavice

Pamětihodnosti

  • Horní a Dolní hrad - dva hrady s viditelnými pozůstatky znaku pánů z Kunštátu, nacházející se v těsné blízkosti obce na skalním ostrohu nad říčkou Otaslávkou (Brodečkou). Zbytky Horního hradu byly téměř zcela pohlceny v zástavbě místní části „Sýpky“, z Dolního hradu je zachována polovina válcové věže - bergfritu - pocházející ze 13. století. První zmínka o hradu pochází z roku 1353.
  • Kopaninky - pravěké hradisko nad levým břehem Otaslávky (Brodečky).
  • Bažantnice - v současnosti již zaniklá, přeměněna na zemědělskou usedlost.
  • Pseudogotický kostel sv. Archanděla Michaela.
  • Kryté barokní schodiště ke kostelu zvané Pavláčka a starobylá renesanční fara.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1279, kdy jsou zmiňování bratři Mikuláš, Vilém a Přešek z Otaslavic. Před rokem 1330 se statek Otaslavice rozdělil na Horní Otaslavice, náležející brodeckému a Dolní Otaslavice. V obou částech stály hrady, rozbořené v letech 1423–24 za husitských válek. Nejspíše za panování Hynka Posadovského z Posadova byly Dolní Otaslavice povýšeny na městečko. V roce 1591 se jejich držiteli stali bratři Jan, Jiří, Matyáš, Václav, Michal a Jindřich Žalkovští z Žalkovic na Brodku, čímž došlo ke splynutí tohoto dílu s brodeckým .


Oficiální web obec Otaslavice:
www.otaslavice.cz

PSČ Otaslavice: 798 06