Myslejovice

obec, 674 obyvatel k 1.1.2014, 6,92 km2
znak Myslejovice
Myslejovice

Historie

První zmínka o osídlení obcí pochází z let: Myslejovice r. 1267, Kobylničky r. 1377, Křenůvky r. 1386. Rozloha 692 ha, z toho Myslejovice 379 ha, Kobylničky 119 ha, Křenůvky 194 ha. Nadmořská výška Myslejovice 353 m, Kobylničky 346 m, Křenůvky 347 m. Počet obyvatel 670 z toho Kobylničky 124, Kenůvky 169, Myslejovice 377. Obec Myslejovice leží 10 km jihozápadně od Prostějova. Místní část Křenůvky se nachází 2 km severně a Kobylničky 2 km jižně od mateřské obce.

Většina odborné literatury se přiklání k tomu, že první písemná zmínka o obci Myslejovice pochází z roku 1267, tehdy se jmenovala Myzlagwiz, v 17. a 18. století Mysliovice a od roku 1925 Myslejovice. Autor návrh znaku a vlajky zdůvodnil následovně: lokalita byla osídlena v dávné minulosti a na třech blízkých vrších: Kozákově, Zámčisku a Spáleném vrchu, kde jsou zbytky hradiště z doby starého slovanského osídlení. V okolí se tak našly stopy po osídlení ze tří období – doby kamenné, bronzové a z kultury Galské. Do třetice se obec skládá ze tří místních částí Myslejovic, Kobylniček a Křenůvek. Trojvrší připomíná písmeno m, co je první písmeno názvu obce.

V nejstarším období se vlastníci obce často měnili. Od konce 14. století až do roku 1848 příslušely všechny tři místní části pod plumlovské panství, což připomíná zubří hlava a červená a zlatá barva ze znaku Plumlova. Smrky vycházejí z pečeti a především ze starého razítka obce Myslejovice, kde myslivec kráčí lesní krajinou. Podkovy: jedna je za místní část Kobylničky, která měla v pečeti koně (kobylu), druhá je za místní část Křenůvky, kde chovali koně v dobách nedávno minulých a chovají je dodnes. Lilie symbolizuje kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marie.

Popis znaku: Ve zlato-červeném třemi oblouky děleném štítě na hoře černá zubří hlava se zlatou houžví a červeným jazykem, provázena dvěma uťatými smrky přirozené barvy, dole lilie provázená nahoře dvěma odvrácenými podkovami, vše zlaté.


Oficiální web obec Myslejovice:
www.myslejovice.cz

PSČ Myslejovice: 798 05

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí