Malé Hradisko

obec, 384 obyvatel k 1.1.2014, 6,77 km2
znak Malé Hradisko
Malé Hradisko

Pamětihodnosti

 • Barokní socha svatého Jana Nepomuckého na rozhraní mezi Malým Hradiskem a Skřivánkovem (kopie, originál uložen v depozitáři obce)
 • Keltské oppidum Staré Hradisko, archeologické naleziště
 • Větrný mlýn v Brance
 • pozůstatky „Čertova hrádku“ nad hájovnou v Oklukách (písemné zmínky jsou z roku 1512 a 1519)
 • kaple z roku 1845, zasvěcená Panně Marii
 • zvonice ve Skřivánkově se zvonem z roku 1776
 • kaplička v osadě Okluky se zvonem z roku 1757, který zhotovil Melchior Schwan v Olomouci
 • „dřevěnice“ s šindelovou střechou (číslo popisné 30)

Historie

První písemný doklad, vztahující se k osídlení katastru obce, je latinský záznam v olomouckých zemských deskách z roku 1358: „Bernard z Čech, syn pana Lučka, zaměnil majetky za majetky, totiž v Hradišti na horách svou čtvrtinu, dva lány v Ohrozimi a jeden menší dvorec, s panem Janem z Boskovic, za statky ve vsi Bačkov, držené právem alodním“. Od tohoto data až do počátku 20. století se vystřídalo v držení tohoto majetku přes 30 majitelů.

Majetek, jenž je v určitý čas v obci zmiňován:

 • Rok 1481 – 2 mlýny.
 • Rok 1630 a 1654 – tvrz, poplužní dvůr, mlýn, 2 pily.
 • Rok 1673 – pivovar.
 • Rok 1746 – kovárna, potašárna, palírna, octárna, hostinec.

Parcelací dvora započatou v roce 1785 vznikla osada Lerchenfeld (Skřivánkov nebo Křivánkov), pojmenovaná po obročním na Malém Hradisku Janu Nepomukovi Skřivánkovi. Brzy po svém vzniku užívala vlastní pečeť.

 • 4. ledna 1888 v obci založen Sbor dobrovolných hasičů
 • V roce 1911 v obci založena tělovýchovná jednota Sokol.

Oficiální web obec Malé Hradisko:
www.malehradisko.cz

PSČ Malé Hradisko: 798 03 až 798 49

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí