znak Konice
Konice

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Konici.

Nejznámější památkou ve městě je barokní zámek, který prošel v nedávné době zásadní rekonstrukcí. V jeho interiéru je možné zhlédnout expozici lidových řemesel, pořádají se zde také různá kulturní vystoupení. V zámku sídlí městské kulturní středisko a jediné informační centrum na Konicku. V okolí se nachází kašna a naproti vchodu stojí socha sv. Floriána z roku 1740 – obojí dílo olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera.

Další významnou památkou je chrám Narození Panny Marie. Jde o farní kostel založený (asi) roku 1506 a přestavěný v letech 1699–1709. V interiéru se nacházejí zachovalé náhrobky a erby rytířů ze Švábenic. Nejstarší dochovanou stavbou ve městě je pak hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, jehož výstavba se datuje do první poloviny 16. století (s jistotou je doložen až k roku 1560). Kostel v 80. letech prošel nepříliš citlivou přestavbou na smuteční síň.

Dole pod hřbitovem, u kruhového objezdu, stojí kaple Panny Marie. Mezi další památky lze zařadit sochu sv. Jana Nepomuckého na náměstí z roku 1717, sochu sv. Floriána v ulici Staré město z roku 1733 a památník na Březském vrchu.

Historie

Název města se odvozuje od stájí, které sloužily k odpočinku koní při cestách do Čech (Konice leží na důležité obchodní stezce, která spojovala Malou Hanou se zbytkem Moravy). První písemná zmínka se datuje k 1. září roku 1200, kdy se na místě dnešního zámku rozkládala tvrz chránící důležitou obchodní cestu. Brzy po založení města se tvrz stala sídlem majitelů zdejšího panství. Významným vlastníkem, jemuž Konicko připadlo ke konci století výměnou za Zábřežsko, byl Adam z Choliny. Po něm se majitelé panství několikrát měnili. Dalším významným rodem byli páni ze Švábenic, kteří zde vládli celých 220 let. Po jejich odchodu v 17. století došlo k úpadku panství a častému střídání dalších majitelů. Až v roce 1699 zakoupil panství olomoucký klášter Hradisko. Na počátku 18. století došlo k přestavbě kostela a výstavbě barokního zámku na místě původní, tehdy již zřícené, tvrze. Po zrušení kláštera se panství dostalo do rukou státu. Roku 1825 jej v poměrně bídném stavu zakoupil brněnský továrník Karel Příza, jehož rod spravoval Konicko až do roku 1945. Za jeho vlastnictví došlo k rozsáhlé opravě zámku. Až roku 1970 byl Konici udělen status města.


Oficiální web město Konice:
www.konice.cz

PSČ Konice: 798 52 až 798 53