znak Brodek u Konice
Brodek u Konice

Historie

První zmínka o Brodku je v Olomouckých půhonech v roce 1575. Tehdy vladykové Matyáš Frydrych a Kryštov Laškovský ze Švábenic a na Rakové prodali Brodek s Dešnou a Lhotou opatu Kašparovi z kláštera Hradisko u Olomouce. Poněvadž byl klášter zadlužen, prodal tyto obce již příští rok Hanušovi Haugvicovi z Biskupic, Račic a na Chropyni, zemského hejtmanovi moravskému. Později patřil Brodek k panství konickému a šebetovskému. Na staré pečeti měl Brodek ve znaku strom a pod ním radlici pluhu. Roku 1872 byl Brodek povýšen na městys a byly mu povoleny 3 trhy ročně. Náměstí bylo rozšířeno odstraněním dvou domů. Na něm byl postaven pomník císaři Josefu II., který byl roku 1918 odvezen. Největšího rozmachu nabyla obec v roce 1890, kdy zde bylo 257 domů a v nich bydlelo 1647 obyvatel (z toho 19 Čechů, ostatní Němci). Přifařen byl Brodek do Konice, část obce do Knínic. Samostatná fara byla zřízena roku 1784 a prvním farářem byl Dr. Josef Urtika. Od tohoto roku má Brodek s Dešnou a Lhotou matriky. Roku 1725 byla v Brodku postavena kaple zasvěcená Petru a Pavlovi. Jak v obci přibývalo obyvatel, stala se kaple nedostačující a proto bylo rozhodnuto postavit na jejím místě kostel. Stavba byla zahájena v roce 1801 a již 19. září 1802 byl kostel vysvěcen. Na hlavním oltáři je obraz "Loučení apoštolů". Obraz namaloval vídeňský malíř Josef Redl a je v památkové ochraně. V roce 1806 byly v kostete instalovány varhany, pocházející z dílny pana Siebra z Brna. V roce 1830 byla postavena na horním konci Brodku kaplička, v roce 1784 byl zřízen hřbitov. Do té doby byli mrtví pohřbíváni v Konici. V roce 1853 je v Brodku zřízen zdravotní obvod, roku 1869 poštovní úřad, v roce 1932 byla provedena elektrifikace a následujícího roku byla zahájena autobusová doprava z Horního Štěpánova do Brodku a Ptení. V roce 1936 zřídila v Brodku svou pobočku továrna Rolného z Prostějova. Kromě toho zde byla také továrna na dámské klobouky a obuv. Dešná je místní částí Brodku. Dříve byla samostatnou obcí, nyní je spojena s Brodkem. Starou vzácnou památkou je kaple, zasvěcená panně Marii sedmibolestné, pocházející z roku 1844, která byla v letech 1970-1971 opravena. Před kapličkou stojí kamenný kříž, na jehož podstavci jsou umístěny sochy Maří Magdalény a svatého Jana.


Oficiální web obec Brodek u Konice:
www.brodek-u-konice.cz

PSČ Brodek u Konice: 798 46