znak Uhřičice
Uhřičice

Památky

K zajímavým památkám v Uhřičicích patří barokní sousoší svatého Floriana, patrona obce, od J. A. Heinze zhotovené v roce 1742. Najdeme je ve středu obce blízko obecního úřadu. U jižního okraje obce jsou barokní boží muka z roku 1798 s obrázkem svatého Floriana. Na budově místní školy je umístěna busta J. A. Komenského, kterou vytvořil J. Uprka v roce 1905. Vedle obce leží přes řeku Valová most, v jehož zábradlí jsou zachovány otvory ze druhé světové války po střelách dum-dum. Na konci války zde proběhla přestřelka mezi partyzány a nacisty. Východně nedaleko obce prochází zelená turistická značka.

Historie

Pověst říká, že Uhřičice založil český panovník, když táhl proti Uhrům. Pro název obce bychom mohli použít výklad „ves lidí Uhříkových“. O části obce se píše jako o majetku moravské církve v písemné zmínce z r. 1131. V roce 1174 dostal darem celou obec biskupský kostel v Olomouci od moravského knížete Oldřicha.

Několik dat z historie:

 • 1277 - První připomínka mlýna
 • 1450 - První zmínka o škole, dále r. 1515 a trvale od roku 1643.
 • 1480 - Za válek Jiřího z Poděbrad obec zpustla, ale v tomto roce je opět uváděna jako osídlená.
 • 1515 - V obci 45 usedlých a škola
 • 1767 - V obci 40 sedláků, 19 chalupníků, mlynář, šenkýř a 5 domkařů
 • 1785 - Vyplacení obce z roboty
 • 1819 - Při požáru vyhořela celá obec i ovocné sady od sádla, které se vznítilo při smažení koblihů
 • 1830 - V obci 73 domů a 613 obyvatel
 • 1830 - Poprvé zaznamenáno užívání pluhu
 • 1860 - Poprvé zaznamenáno užívání kosy
 • 1874 - Poprvé zaznamenáno užívání secího stroje
 • 1878 - Poprvé zaznamenáno užívání mláticího stroje
 • 1875 - Občané Uhřičic zachránili 21 cikánů před utonutím
 • 1895 - Zbudovaná železniční trať
 • 1910 - 116 domů a 749 lidí
 • 1911 - Zaplavení části obce při povodni
 • 1911 - Vybudován Syfon
 • 1997 - Zaplavení části obce při povodni
 • 2000 - 210 domů a 608 obyvatel
 • 2006 – 602 obyvatel

Významní rodáci

 • Jan Tomáš Kuzník – český kantor, básník a hudební skladatel (1716–1786)
 • František Jášek – kněz, hospodářský správce kapituly olomoucké a kanovník kroměřížský (1797–1849)
 • Amálie Vrbová – psala pod pseudonymem Jiří Sumín, autorka románů z vesnického prostředí (1864–1936)

Oficiální web obec Uhřičice:
www.uhricice.cz

PSČ Uhřičice: 752 01