Lipník nad Bečvou

město 8191 obyvatel k 1.1.2014 30,58 km2
Lipník nad Bečvou

Pamětihodnosti

Související informace naleznete také v článku Seznam kulturních památek v Lipníku nad Bečvou.
 • Kaple svatého Josefa
 • Kaple svatého Rocha
 • Piaristická kolej
 • Kostel svatého Františka Serafinského
 • Kostel svatého Jakuba Většího
 • Renesanční zvonice z roku 1609
 • Městské opevnění se sedmi baštami
 • Synagoga pochází ze 16. století a je nejstarší na Moravě
 • Dva židovské hřbitovy
 • Zámek ze 16. století (unikátní střešní zahrada, zámecký park)
 • Náměstí TGM (kašny svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého, klasicistní radnice, Mariánský sloup)
 • Střední škola elektrotechnická

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1238. Z tohoto roku totiž pochází listina, na které jako jeden ze svědků figuruje Valter, farář z Lipníka. Mělo se jednat o markraběcího kaplana a faráře kostela ležícího na markraběcí půdě. To by ovšem znamenalo, že Lipník nebyl zcela bezvýznamnou osadou – vždyť v ní stál kostel s farářem, který měl velice blízko k markraběcímu dvoru.

Další písemná zmínka o Lipníku pochází ze závěti Oldřicha z Hradce z roku 1294, který odkazuje králi Václavu II. mimo jiné i mýto v Lipníku. Další zmínky, respektive již listiny, vážící se přímo k Lipníku pochází z roku 1349 a 1378. Dochoval otisk typáře z roku 1349. Je zachován na pergamenové listině Jana z Kravař z 21. září 1349. Majitel panství v ní potvrzoval prodej dvora ve vsi Trnavě, dnešní Trnávce, lipenskému měšťanovi Pavlovi. Platnost listiny i prodeje byla zcela podle tehdejších zásad stvrzena podpisy svědků a dvěma pečetěmi - Jana z Kravař a města Lipníka s nápisem „Sigillum civium de Lipnik“. Ona zmíněná listina je velice cenným nepřímým dokladem privilegií, která Lipník musel získat před rokem 1349. Možnost pečetit a vlastnit pečetidlo totiž také patřilo mezi privilegia, která musela schvalovat vrchnost.

V 17. století získal město kardinál František z Dietrichsteina. Dietrichsteinům patřil Lipník až do roku 1864, kdy rod vymřel.

Osobnosti

 • Wilhelm Gutmann
 • Jan Neff
 • František Venclovský

Oficiální web město Lipník nad Bečvou:
www.mesto-lipnik.cz

PSČ Lipník nad Bečvou: 750 02 až 751 31