znak Lhotka
Lhotka

Historie

Počátky osídlení katastru sahají do 11. století. Ve 14. století držel ves Viknan z Majetína, po němž ji zdědil Unka z Majetína. Ten ji prodal r. 1354 Drslavům z Kravař za 400 hřiven grošů, vzápětí ale Lhotka získala nové majitele - vladyky z Lipňan. Podle jednoho z nich, Řivína z Lipňan, se někdy obec psala jako Lhota Řivínova. V letech 1968 – 1377 vlastnil vesnici Valentýn z Přestavlk. V roce 1377 se majiteli stali Zdeněk a Div z Čekyně. Jejich dědička Eliška z Přestavlk pak prodala roku 1446 obec Janu Mukařovi z Kokor. Poté ves zřejmě zpustla, nicméně záhy byla obnovena, protože se připomíná další majitel - Mikuláš ze Zástřizl, který ji po nějaké době prodal rodu Čertoryjských z Čertoryj. Po krátké epizodě (1538 – 1547), kdy Lhotku vlastnil rod z Brníčka, prodali Čertoryjští své zboží Podstatským z Prusinovic a na Čekyni. Z roku 1748 je známa obecní pečeť, která měla ve znaku radlici olemovanou vročením.

Ve 20. století byla Lhotka (od roku 1918 nazývána též Malá Lhota) podstatně větší než dnes, v roce 1930 zde žilo ve 21 domech 131 obyvatel. V obci fungovalo několik obchodů, knihovna, hostinec a pracovala zde místní osvětová komise. Lhotka byla přiškolena do Žeravic Po 2. světové válce počet obyvatel vytrvale klesal, až dosáhl v roce 1996 minima - 34.

JZD bylo založeno v padesátých letech 20. století, v roce 1973 bylo sloučeno s JZD v Penčicích. Od 1. 1. 1976 byla Lhotka administrativně připojena ke Kokorám, s nimiž měla společný MNV.


Oficiální web obec Lhotka:
www.lhotka.unas.cz

PSČ Lhotka: 751 24