Horní Moštěnice

obec 1657 obyvatel k 1.1.2014 9,81 km2
Horní Moštěnice

Zajímavosti

V obci se nachází zámeček, v němž aktuálně sídlí obecní úřad. Rozsáhlé a necitlivé přestavby za komunistické éry zničily prakticky vše, co bylo na stavbě cenného, částečně zachováno zůstalo pouze průčelí. K zámečku přiléhá zámecká zahrada, v níž se občas odehrávají kulturní akce. V této zahradě se nachází památný strom - asi 170 let starý jinan dvoulaločný Moštěnský jinan. Další pamětihodnosti ve vesnici jsou farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a socha sv. Jana Nepomuckého nacházející se u hlavní silnice na břehu řeky Moštěnky. Kousek na východ od vesnice byly nalezeny trosky staré středověké tvrze. V katastru obce se vyskytují tři minerální prameny, jeden z nich je stáčen jako Hanácká kyselka.

Historie

První zmínky o obci pochází z roku 1131. Za třicetileté války se stala dějištěm lokální bitvy mezi císařskými a švédskými vojsky, která zničila vesnici a dala jméno blízkému návrší: Švédské šance (na některých místech na něm lze ještě nalézt zbytky posíleného polního opevnění, které tam Švédové zbudovali). V roce 1819 obyvatelé vesnice participovali na neslavně proslulé bitvě čtyř králů. V noci z 18. na 19. června 1945 bylo na území obce československými vojáky povražděno 265 karpatských Němců a Maďařů, z toho 120 žen a 74 dětí (viz Masakr na Švédských šancích).


Oficiální web obec Horní Moštěnice:
www.hornimostenice.cz

PSČ Horní Moštěnice: 751 17