znak Hlinsko
Hlinsko

Historie

V 11. století vznikla na cestě z Čech na Moravu hrnčířská osada. Odtud pochází i název dnešního města, který je odvozen ze slova „hlína“. První historická zmínka o Hlinsku se datuje do první poloviny 14. století.

Od této doby patřilo Hlinsko pod panství Rychmburk, které patřilo Tasovi z Rychmburku, později Vartenberkům a dále např. Arnoštovi Flaškovi z Pardubic. V témže století získalo město rychtářský úřad.

V polovině 16. století zřizuje král Ferdinand I. v Hlinsku celnici, ale v pozdějších letech o ní nejsou už žádné zmínky.

Hlinskem procházela stará kupecká cesta, která byla zakreslena v Klaudiánově mapě z roku 1518. V roce 1718 kupuje rychmburské panství rod Kinských. V letech 1770 až 1771 zuřil v Hlinsku a okolí hlad a mor.

V roce 1834 se Hlinsko stalo městem nezávislým na vrchnosti. Roku 1850 byl v Hlinsku zřízen okres. S rozvojem průmyslu a řemesel souvisí stavba železnice. V roce 1871 byla stavba dokončena a zahájil se provoz na trase mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem.

Během první světové války zde byl zřízen vojenský lazaret. Občanům, kteří padli za této války byl postaven pomník v roce 1925. Druhá světová válka proběhla podobně a po jejím konci se začalo město hospodářsky rozvíjet.

V Hlinsku a jeho okolí je mnoho zachovalých lidových staveb již od poloviny 18. století, v části Hlinska je to Betlém, v okolí je to skanzen lidové architektury na Veselém Kopci, Dřevíkově, Svobodných Hamrech a Možděnici. Asi 10 kilometrů od Hlinska leží osada Ležáky, která byla vypálena nacisty během druhé světové války.

V novodobé historii je Hlinsko v Čechách okresním městem v letech 1949 - 1960, ve městě se nacházel okresní soud, archiv, vojenská správa. Území okresu se téměř shodovalo s dnešní oblastí Hlinecka, zahrnovalo navíc obce od Horního Bradla až po Milovy a dále Skutečsko. Po roce 1960 město o výsadu okresu přichází a je proti vůli jeho představitelů začleněno do okresu chrudimského.

Správním centrem se město stalo opět 1.1.2003 po reformě veřejné správy, kdy byl, ač o něco menší, hlinecký "malý okres" obnoven ve formě obvodu obce III. stupně (obce s rozšířenou působností). Vzhledem k poloze města na hranici kraje a iracionálnímu rozhodnutí starosty města Skutče však současný správní obvod ne zcela odpovídá přirozené spádovosti oblasti (nezahrnuje okolí Ždírce nad Doubravou, jež spádově tíhne k Pardubickému kraji, a nedalekou Skuteč a okolí).

Osobnosti

  • Karel Adámek (1840–1918) – národopisec
  • František Malinský (1850–1926) – starosta města a místního Sokola, lékař a podnikatel
  • K. V. Rais (1859–1926) – český spisovatel, který působil v Hlinsku jako profesor na gymnáziu
  • Karel Lidický (1900–1976) – sochař
  • Valerie Kaplanová (1917–1999) – herečka
  • Jan Vokál (* 1958) – královéhradecký biskup

Oficiální web město Hlinsko:
www.hlinsko.cz

PSČ Hlinsko: 539 01