Přáslavice

obec 1389 obyvatel k 1.1.2014 7,27 km2
znak Přáslavice
Přáslavice

Pamětihodnosti

  • Kaple svatého Rocha. K založení obecní kaple došlo v roce 1767. Kaple je dodnes nejstarší a nejcennější stavební památkou obce.
  • Boží muka na západním kraji vesnice u silnice na Olomouc.
  • Kamenná boží muka z roku 1867 při polní cestě ze Svésedlic na Kocourovec.
  • Pomník padlých za I. a II. světové války v Přáslavicích se zvoničkou církve husitské.
  • Kaple Panny Marie Lurdské na Kocourovci, postavena roku 1867.

Historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1131, kdy se o Přáslavicích zmiňuje listina olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Obec tehdy podléhala kapitule biskupského kostela. Základním zdrojem obživy byla půda. Kromě odvodů biskupskému panství, museli majitelé půdy odvádět desátky i děkanovi ve Velké Bystřici, protože Přáslavice neměly nikdy vlastní kostel. Zdravotní a sociální poměry byly velmi špatné.

Ke dni 3. července 2006 zde žilo 1280 obyvatel.


Oficiální web obec Přáslavice:
www.praslavice.com

PSČ Přáslavice: 783 54 až 783 56