Dub nad Moravou

městys 1551 obyvatel k 1.1.2014 15,21 km2
Dub nad Moravou

Památky

  • poutní kostel Očišťování Panny Marie - nejvýznamnější památka obce. Monumentální barokní stavba z let 1736-1756 (podle původního italského projektu postavil brněnský stavitel František Benedikt Klíčník, po jeho smrti v roce 1755 stavbu dokončil Jiří Klíčník). Poutní chrám vysvětil v roce 1756 děkan chrámu Augustin Klíčník.

V roce 1853 se zřítila klenba, která byla v roce 1860 byla nahrazena nynější. K cennému vnitřnímu vybavení patří především oltářní obrazy a varhanní skříň.

  • socha sv. Floriána (1733)
  • socha sv. Jana Nepomuckého (1738-40, J. A. Heinz)
  • socha sv. Josefa (1740, J. A. Heinz)
  • kříž (1760)
  • zvonice v Bolelouci (1. polovina 19. století)
  • boží muka v Tučapech (1676)

Blíže o jednotlivých památkách viz Samek a kol. (1994)

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1141, kdy je připomínána v majetku biskupského kostela v Olomouci. Roku 1232 jej získala olomoucká kapitula, která jej připojila ke svému nenakonickému statku. K Nenakonicím patřil až do zrušení patrimoniální správy. Roku 1848 byl Dub povýšen na městečko.

Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.

Osobnosti

  • Cyril Vrbík († 2002) - římskokatolický farář, zavražděn ve věku 75 let

Oficiální web městys Dub nad Moravou:
www.dubnadmoravou.cz

PSČ Dub nad Moravou: 783 75