Česká Ves

obec 2441 obyvatel k 1.1.2014 24,51 km2
znak Česká Ves
Česká Ves

Zajímavosti

Kulturní památky

  • Auto-moto veterán muzeum, založené roku 1998
  • římskokatolický farní kostel sv. Josefa, postavený v roce 1924-1926
  • budova šoltézství čp. 84, zmiňována již roku 1576
  • mramorový mariánský sloup z roku 1876 (sochař Rafael Kutzer)

Cenná barokní kaple sv. Dominika, postavená roku 1775 na místě starší kaple zmiňované roku 1695 a od roku 1935 sloužící československé církvi, byla zbořena koncem 80. let 20. století.

Přírodní památky

  • památné stromy: javor u Zbránků, klen nad Českou Vsí, dva duby letní

Na území České Vsi zasahují i:

  • Chráněná krajinná oblast Jeseníky
  • Ptačí oblast Jeseníky (pro jeřábka lesního a chřástala polního)
  • Evropsky významná lokalita Rychlebské hory - Sokolský hřbet

Historie

První jistá písemná zmínka o obci pochází z roku 1416, kdy byla v majetku frývaldovského rychtáře (fojta) Hynka Mušína z Hohenštejnu (tj. dnešní Hoštejn), pozdějšího příznivce husitů, a získala jméno pravděpodobně podle horníků pocházejících z Čech pozvaných v 14. století k dolování železné rudy a zlata. Je však pravděpodobné, že právě k ní se vztahují dřívější (1284) zmínky o vsi Valteřovice (Waltherovici, Waltheri villa). Součástí majetku frývaldovského fojtství byla do roku 1468, kdy je vdova po Hynčíkovi ze Šilperku prodala vratislavskému biskupovi. Od té doby patřila Česká Ves k panství Frývaldov (nyní Jeseník), které biskup do roku 1547 uděloval v léno, naposledy od roku 1506 Fuggerům, a poté držel přímo až do konce patrimoniální správy roku 1850. Vlastní fojtství - nikoli však již lenní - ve vsi existovalo již roku 1547.

Česká Ves byla postižena opakovaným pleněním za třicetileté války a morovou epidemií roku 1627. Zvláště krutě se jí dotkly čarodějnickými procesy na Frývaldovsku v druhé polovině 17. století: bylo z ní upáleno šestnáct žen a jedno dítě.

Novější rozvoj obce je spojen se založením továrny na výrobu železného zboží (nyní Řetězárna a.s.) roku 1894, která je dodnes nejvýznamnějším průmyslovým podnikem s vývozní tradicí. Římskokatolická farnost byla zřízena až roku 1929, po zbudování kostela.

Německé obyvatelstvo bylo po druhé světové válce odsunuto, díky vlastnímu průmyslu a blízkosti okresního města Jeseník však je nyní Česká Ves jednou z obcí na Jesenicku s počtem obyvatel vyšším než před sto lety.

Česká Ves je členem Mikroregionu Jesenicko, svazku obcí vzniklého v roce 1999. Obec je také od roku 1993 členem Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ), které tvoří obce okresu Jeseník, a od roku 1997 Euroregionu Praděd.

Česká Ves je samostatnou obcí od počátku obecního zřízení roku 1850. Do roku 1866 byla její částí (osadou) dnešní obec Písečná. K obci dále původně patřila část osady Gräfenberk (Lázně Jeseník), nyní součást města Jeseníku (proto je nyní katastr obce o 149 hektarů menší než v roce 1930).


Oficiální web obec Česká Ves:
www.cves.cz

PSČ Česká Ves: 790 81