Dolní Lhota

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1486. Od roku 1514 je doložen název Klein Ellgoth, neboli Malá Lhota.

Obec byla během druhé světové války osvobozena Rudou armádou dne 26. dubna 1945. V okolí Dolní Lhoty však probíhaly boje až do 28. dubna 1945, kterých se zúčastnili vojáci 121. střelecké divize 52. střeleckého sboru Rudé armády a tankisté 1. československé samostatné tankové brigády v SSSR. Na památníku války se dočteme jména patnácti padlých občanů obce, jiné zdroje však uvádějí až sedmnáct obětí.

Původní jádro obce se rozkládalo v severní části obce, zástavba jižní části až k samotnému toku Porubky proběhla zejména v první polovině 20. století, ale i později. V roce 1930 v Dolní Lhotě žilo 715 obyvatel, o devět let později již 732 osob. Roku 1969 se od obce oddělila část Čavisov. Od 1. ledna 2007 patří Dolní Lhota do okresu Ostrava-město.

Mezi významnější dolnolhotské rodáky patří prof. P. František Myslivec, vlastenecký kněz a slezský národopisec, připomenutý pamětní deskou. Původně byla umístěna na jeho rodném domě čp. 7, dnes se nachází na památníku nedaleko kaple.


Oficiální web obec Dolní Lhota:
www.dolnilhota.cz

PSČ Dolní Lhota: 747 66