znak Neplachovice
Neplachovice

Pamětihodnosti

  • Zámek Neplachovice - postaven v letech 1833 - 1834
  • Kostel sv. Jana Křtitele - existence tohoto kostela doložena již k roku 1257
  • Poštovní úřad - zřízen dne 18. února 1895
  • Rolnická záložna - založena roku 1869
  • Neplachovský mlýn - založen v 1. polovině 16. století
  • Pivovar - založen v téže době jako mlýn

Historie

První písemná zmínka o Neplachovicích pochází z roku 1257; obsahuje sdělení, že farní kostel v ,,Niplawitz´´ držel řád německých rytířů. Uvádí se, že jméno obce Neplachovice vzniklo od odvození ze jména jistého Neplacha (staročeské jméno). Je však jisté, že zdejší kraj byl osídlen již od pradávna Slovany, konkrétně kmenem Holasiců. Jedno z jejich hradišť leželo na území dnes sousední obce Holasovice. Četné archeologické vykopávky i z Neplachovic jsou uloženy v opavském muzeu. Malá, okrajová část katastru při jižní a jihovýchodní hranici náležela původně k sousednímu katastrálnímu území Vlaštovičky a tak tyto pozemky patřily k tzv. moravským enklávám ve Slezsku.

V roce 2007 slavila obec výročí 750 let od svého založení.


Oficiální web obec Neplachovice:
www.neplachovice.cz

PSČ Neplachovice: 347 74 až 747 74