znak Kružberk
Kružberk

Zajímavosti

  • Vodní nádrž Kružberk – dílo vzniklé v letech 1948 až 1955 leží na řece Moravici. Jeho účelem je zásobování pitnou vodou a snižování povodňového průtoku Moravice. Odehrává se zde děj seriálu Velké sedlo.
  • Kostel svatého Petra a Pavla – jednolodní stavba se čtvercovým půdorysem z první poloviny 14. století se nachází blízko řeky Moravice. Nachází se zde historické varhany z r.1808 stavitele varhan Josefa Sebastiana Staudingera (1729–1809), unikátní tím, že obsahují nejvíce dochovaných původních dílů na území Slezska. V r.1844 nástroj opět naladil  Franz Rieger - tehdy 32letý zakladatel krnovského, dodnes trvajícího varhanářství. Zanechal o tom doklad: Na jedné z desek varhan je tužkou psaný nápis: : „Im Jahre 1844 hat Franz Rieger bürgelicher Orgelbauer in/s/ Jägerndorf dieses Positiv ausgestimmt.“ V r. 2014 byly po desetiletích trvající nepoužitelnosti opraveny restaurátorem Ivanem Bokem z Krnova.
  • Kostel svatého Floriána - byl zbudován r. 1812 stavitelem Antonínem Englischem, na místě přibližně o 100 let staršího a velikostí již nedostatečného kostelíku. I tento starší kostel byl zasvěcen sv. Floriánu. Základní kámen byl položen 23.4.1811. Stavbu provázel neustálý nedostatek peněz, přesto však byla dokončena a 12.10.1812 byl na věži dostavěného kostele vztyčen kříž. Kostelu byly v r. 1877 pořízeny hodiny. Jejich stavitelem byl Franz Killian z Gross Herlitz - (Velké Heraltice). Hlavnímu oltáři dominuje vyobrazení sv. Floriána z r. 1861. Jeho autorem je Josef Kristler z Moravského Berouna. Presbytář vyzdobil r. 1883 Pavel Assmann z Opavy. Původní vybavení kostela – kazatelna a lavice pocházely z kostela sv. Anny z Andělské hory v Melči. V r. 1873 byly z prostředků obce a náboženského fondu pořízeny varhany za 1595 zlatých z varhanářské dílny Rieger u Krnova. Varhany postavila firma Franz Rieger und Sohn pod opusovým číslem 2 – jedná se tedy již o průmyslový výrobek s kuželkovými vzdušnicemi. Jsou to nejstarší varhany od založení krnovské továrny a počátku číslování novostaveb jejich varhan. Varhany jsou dosud v uspokojivém stavu. Kostel má křížovou cestu se 14 obrazy z r. 1883, která byla pořízena za důstojného pana faráře Tomáše Dadáka. V kostelní lodi je socha sv. Anny s Ježíškem a Marií. Za tuto sochu zaplatila náboženská obec přes 3000 rýnských zlatých.
  • Kružberské cvičné skály – odkrytý skalní masiv pod přehradou, tvořený zejména břidličnatou drobou, nabízí horolezcům mnoho variant výstupů. V Hlavním masivu se nachází jeskyně. Jeskyně má dvě části a je uměle vytvořená - vystřílená ve skále. Měla být základem rodinné hrobky podnikatele a milovníka tohoto kraje Carla Weisshuhna (27. února 1837, Rybnik – 4. ledna 1919 vila Carl nad osadou Seifenmühle)
  • Chata Joy Adamsonové – spisovatelka, která se proslavila svými knihami o Africe a její fauně, zde strávila své mládí. Chata roku 1992 vyhořela, navzdory její rekonstrukci byla muzejní sbírka nenávratně ztracena.

Historie

První dochovaná zmínka pochází z roku 1377. V listině je ves uváděna pod názvem Creuczenburg jako součást obce Krahují, ta však později zanikla. Jméno Creuczenburg se průběhem času modifikovalo na Kreuzberg, česky tedy Křížová Hora. Kružberk byl lénem Opavského knížectví a často měnil svého držitele. Po zrušení vrchnostenského systému patřila vesnice k okresu Opava a v letech 1949 až 1960 k okresu Vítkov. Po 2. světové válce byla znovu osídlena. Za socialistického Československa byla vždy přiřazena k některé z blízkých obcí. Samostatnou obcí je od roku 1990. Součástí Kružberka jsou Staré Lublice, jejichž písemná historie sahá až do 13. století.


Oficiální web obec Kružberk:
www.kruzberk.cz

PSČ Kružberk: 747 86