znak Kunín

Pamětihodnosti

  • Zámek Kunín
  • Kostel Povýšení Svatého Kříže, poblíž zámku
  • Fürstenberská rodová hrobka
  • Hrobka rodiny Schindlerů
  • Památné duby
  • Socha sv. Jana Nepomuckého
  • Přírodní rezervace Bařiny

Historie

Ve 13. a 14. století náležely pozemky, na nichž se dnešní obec rozkládá, ke kunvaldskému zboží, které bylo v držení pánů ze Žerotína a z Kravař – např. mezi lety 1288 až 1311 Bluda III. z Bludova a 1369 až 1380 Voka z Kravař.

Kunewald/Kunvald byl založen jako lesní lánová vesnice koncem 13. století. a první písemná zmínka o něm pochází z roku 1382. Po vyčlenění Kunvaldu jako samostatného statku z fulneckého panství v roce 1584 byli vlastníky Estera a Jan Cetrysové z Kyšperka. Za jejich vlastnictví byl v Kunvaldu založen pivovar a od roku 1592 je statek uváděn jako malé panství. V roce 1653 panství za 65 000 zlatých zakoupil hrabě Gabriel Serényi a po smrti jeho syna Františka Serényie přešlo vdovou na rod Thun-Hohenstein.

5. května 1945 byla obec osvobozena Rudou armádou, následně došlo k odsunu obyvatel německé národností a změně názvu obce na Kunín. V roce 1951 bylo zaleženo JZD a o deset let později otevřeno širokoúhlé kino. Nově postavené základní školy se obec dočkala 13. září 1970.

11. prosince 1992 schválila komise České národní rady stávající obecní prapor a znak. V květnu 1999 se majetkem obce stal místní zámek.


Oficiální web obec Kunín:
www.kunin.cz

PSČ Kunín: 742 53

Počasí

Počasí

Zdroj textu cs.wikipedia.org

V okolí